Μέρος 4ο - Ομάδες Παραρτήματος

Περιλαμβάνει περιγραφή των ομάδων, συλλογικοτήτων και εγχειρημάτων που δραστηριοποιούνταν στο Παράρτημα μέχρι τη στιγμή της εκκένωσης αλλά και στα εγχειρήματα και τις υποδομές που είχαν κατά καιρούς φιλοξενηθεί στο χώρο. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο ρόλο που έπαιξε ο χώρος στη διάδοση της αυτοοργανωμένης μουσικής σκηνής και έκφρασης.