Μέρος 2ο - Ιστορικό Παραρτήματος

Μια προσπάθεια να προσδιοριστεί μέσα από τους αγώνες που διεξήχθησαν στο παρελθόν η έννοια «ιστορικός χώρος» που συνοδεύει το Παράρτημα, αλλά και οι διεργασίες εκείνες που οδήγησαν στο σημερινό τρόπο λειτουργίας του. Χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά το διάστημα από το 1973 όπου και καταλήφθηκε σαν ένδειξη συμπαράστασης στην κατάληψη του Πολυτεχνείου στην Αθήνα έως τα μέσα του ’90 όπου και σταμάτησαν οι εργασίες ανάπλασης του χώρου και ερειπώθηκε. Το δεύτερο μέρος ξεκινάει από τις αρχές του 2000 έως και σήμερα όπου μιλάμε πλέον για Κατάληψη Παραρτήματος.