Σάββατο 6 Απρίλη μια λυρική ατμοσφαιρική βραδιά στο Παράρτημα

Αχαϊρευτοι - PuNk (Αθήνα)

Διχασμένες Αλήθειες -PunkHardCoreRap (Θεσσαλονίκη)

Αμοκ -PunkRocK (Αγρίνιο) 

C.F.S. -HardCore (Αμαλιάδα)

Εκτός Αφίσας -κατσαStreetPunK (Πλατεία)

Εκτέλεση -pUnK (Πάτρα)