εκτάκτως

αυτή (και μόνο για αυτή) τη βδομάδα η συνέλευση του σταθμού θα γίνει την πέμπτη 23/2 στις 17.00 όπως πάντα στο παράρτημα.