Ανακοίνωση έναρξης λειτουργίας


Από το ξέσπασμα της εξέγερσης του Δεκέμβρη και μετά, το Παράρτημα ορίζεται ως κέντρο αγώνα και τελεί υπό κατάληψη. Όλες οι δράσεις που πηγάζουν από αυτό είναι αποτέλεσμα ανοικτών, συλλογικών, αντιιεραρχικών διαδικασιών. Ένα από τα πρώτα εγχειρήματα είναι και το Ράδιο Κατάληψη το οποίο εκφράζει την πολιτική άποψη της Κατάληψης Παραρτήματος, όπως αυτή ορίζεται μέσα από συλλογικές διαδικασίες.

Εννέα μήνες αργότερα, το Σεπτέμβρη, η συνέλευση της Κ.Π. παύει τη λειτουργία της και το Παράρτημα περνά στο μοντέλο που ίσχυε πριν το Δεκέμβρη, αυτό της διαχειριστικής συνέλευσης του χώρου. Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης ενός αυτοδιαχειριζόμενου μέσου, όπως το ραδιόφωνο και δεδομένης της διάθεσής μας να εκφραζόμαστε, να επικοινωνούμε και να αγωνιζόμαστε –και- μέσω αυτού, αποφασίσαμε τη συνέχιση της λειτουργίας του Ράδιο Κατάληψη.